Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Zvířátka

Co je to hiporehabilitace a jak působí?

Hiporehabilitace je metoda léčebné rehabilitace využívající pohyby koňského hřbetu a koňského prostředí k terapeutickým účelům. Dělí se na několik okruhů, které upřesňují terapeutický dosah koně - hipoterapie, léčebně pedagogicko-psychologické ježdění, paradrezura a paravoltiž. Jednotlivé okruhy respektují nároky, které jsou dané pro určitou skupinu klientů, odlišují se svým cílem a metodikou.

1) hipoterapie (HT)

hipoterapie patří mezi nejpříjemnější metody léčebné rehabilitace, která je určena pro rehabilitaci klientů s diagnózami: dětská mozková obrna, roztroušená skleróza mozkomíšní, centrální mozkové příhody, Downův syndrom, vadné držení těla, astma bronchiale, skoliózy, amputace končetin, vertebrogenní syndrom, funkční sterilita, senzomotorická postižení a další, které jsou spojeny s poruchou pohybového aparátu, koordinace a rovnováhy. V terapii je využíván krok zdravého koně a vnímání pohybu jeho hřbetu. Protože člověk na koni sedí a nezatěžuje nohy, odpovědí jezdce na pohyby koňského hřbetu je specifický pohybový vzor pro trup a pánev při chůzi. Tento základní prvek hipoterapie nemůže být nahrazen žádnou jinou rehabilitační metodou. Zároveň svého jezdce neustále vychyluje z těžiště a ten se mu snaží podvědomě přizpůsobit a nalézt rovnováhu. Zapojují se zádové svaly, mezilopatkové, břišní a hýžďové svaly, protahují se zkrácené svaly. Základní rozdíl mezi hipoterapií a sportovním ježděním je v tom, že při sportu jezdec ovládá koně, zatímco při terapii kůň ovládá jezdce. Klienti mohou absolvovat terapii vsedě po i proti směru jízdy a vleže na břiše proti směru jízdy s oporou o předloktí nebo o natažené horní končetiny. Jakou polohu klient na koni zaujme, to rozhoduje vždy fyzioterapeut podle stupně psychomotorického vývoje a cíle terapie. Hipoterapie je vždy indikována odborným lékařem v rámci komplexní rehabilitační péče.

2) léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ)

využívá působení kontaktu se zvířetem a zážitku z jízdy na psychiku člověka. Do této formy jsou odborným lékařem, psychologem nebo psychiatrem zařazováni klienti s dyslexií, hyperaktivitou, výchovnými problémy, mentální retardací a psychickými poruchami (autismus, neurózy, psychózy, návyky, sklony klienta k sebepoškození). Principem je neustálé sledování psychického stavu klienta s využitím momentálních pozitiv pro dosažení určitého cíle, například soustředění se na určitou činnost. U dětí se syndromem ADHD se terapie také využívá k výuce školních znalostí - mozek snadněji pracuje a uloží si do paměti vědomosti a zážitky, pokud jsou emocionálně podbarveny. Děti se na koníčky velmi těší a mnohem ochotněji spolupracují.

Dále klienti, kteří absolvovali hipoterapii řadu let a jejich motorický vývoj je ukončen, nebo se již nedá hipoterapií ovlivnit. Tito klienti se učí koně aktivně ovládat a cílem je zlepšení jejich fyzické kondice a sebevědomí. Nedílnou součástí je i socializace klientů s výchovnými problémy a ti jsou zapojováni do kolektivu a v prostředí jízdárny do dalších činností souvisejících s koňmi. Klienti absolvují LPPJ v individuální, nebo skupinové terapii.

3) Paradrezura

Jezdecký sport, ať již na rekreační nebo výkonnostní úrovni rozšiřuje sportovní aktivity a zájmy handicapovaných a napomáhá k jejich integraci do společnosti. Paradrezura navazuje na drezúru, kdy jezdec provádí s koněm předem danou úlohu v drezurním obdélníku. Závodníci jsou děleni do kategorií dle svého handicapu mezinárodními klasifikátory. Soutěže jsou vypisovány po celé republice a Mistrovství České republiky je s mezinárodní účastí.

4) Paravoltiž

Je sportovní disciplína, ve které cvičenec (voltižér) vykonává cvičení akrobatických prvků na neosedlaném koni, vedeném cvičitelem na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku. Paravoltiž je jednou z mála možností pro naši zdravotně handicapovanou populaci, stát se součástí našeho sportovního dění se zvýšenou zdravotní péčí a zdravotním dozorem. Paravoltiž je shodná v základech s voltiží, ale je přizpůsobená handicapovanému jedinci.


Zdroj: http://www.os-svitani.cz/hiporehabilitace.php

Poslední komentáře
07.06.2016 21:36:14: Zdá se mi, pozoruhodný nápad :-? online pujcky ostrava
16.06.2015 12:27:15: kecy..proč.. :D kompletni schvaleni pujcky online
19.11.2013 10:59:52: 1. Na webu ČHS zájemci mohou najít nejaktuálnější seznam hiporehabilitačních středisek, členů České ...
19.11.2013 10:59:34: 1. Na webu ČHS zájemci mohou najít nejaktuálnější seznam hiporehabilitačních středisek, členů České ...
 
Stránky byly založeny18.7.2008