Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Frýdek místek

DYS-centrum Frýdek-Místek je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.
Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností s jejich řešením na území České republiky.

 
Stránky byly založeny18.7.2008