Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Liptovský Mikuláš

DYS – centrum Liptovský Mikuláš

 

 

-    Individuálna, skupinová terapia špecifických porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia.....), ADDH (ĽMD)

 

 

-    konzultačná pomoc rodinám, pedagógom, študentom

 

 

-    zvyšovanie odbornosti pedagógov, psychológov formou kurzov, seminárov, konzultácií

 

 

-    spolupráca so subjektmi, ktoré sa venujú vytváraniu, prípadne vydávaniu alternatívnych učebných pomôcok

 

 

DYS centrum úzko spolupracuje s DYS- centrom Praha

 

 

Kontakt: PhDr. Kata Piačková

044-5521275

Štefánikova 6, L. Mikuláš

Slovensko

e-mail – kata.piackova@post.sk

 

 

Témy prednášok:

 

1.    ADHD v škole – práca s deťmi s využitím kognitívno – behaviorálnych prístupov

2.    Ranná vývinová diagnostika so zameraním na použitie Gesselovej škály

3.    KBT u detí

4.    STI-PO – stimulačný program pre deti

 

 
Stránky byly založeny18.7.2008