Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

1.       Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava

Datum konání:          9. 1. 2009                                      Cena:   2 750 Kč

2.       Specifické poruchy učení a chování u studentů středních škol

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena: 11 700 Kč

3.       Specifické poruchy učení – komplexní přístup k diagnostice a reedukaci

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena:   1 350 Kč

4.       SPU na II. a III. stupni

Datum konání:          5. 12. 2008…                                    Cena:      950 Kč

5.       Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Datum konání:          9. 3. 2009                                         Cena:      650 Kč

6.       Poruchy chování

Datum konání:          20. – 21. 3. 2009…                           Cena:   2 500 Kč

7.       Nadaní žáci v základní škole

Datum konání:          12. 11. 2008                                     Cena:      670 Kč

8.       Nadaní středoškoláci

Datum konání:          3. 12. 2008                                       Cena:      670 Kč

9.       Pravo- a levohemisférová dyslexie, diagnostika a náprava

Datum konání:          30. 3. 2009                                       Cena:   1 050 Kč

10.   Dyspraxie, vývojová porucha koordinace

Datum konání:          31. 3. 2009                                       Cena:      940 Kč

1.   Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektoři:                  PhDr. Daniela Krausová, PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková a pedagogové specializovaných tříd

Program:                základní teoretické poznatky o problematice SPUCH

  diagnostika SPU, problematika LMD, ADHD apod.

  systém péče o žáky s SPU, právní předpisy

  hodnocení a klasifikace, individuální vzdělávací program

  metody nápravné práce a ukázka pomůcek používaných při reedukaci SPU

  výukové počítačové programy pro reedukaci SPU

  metodické materiály a další odborná literatura

  náslechy ve specializovaných třídách na 1. a 2. stupni ZŠ

Podmínkou absolvování kurzu je odevzdání závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky.

Určeno:                  učitelé 1. a 2. stupně základních a speciálních škol, pracovníci PPP, asistenci pedagoga a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      60 hodin rozložených do osmi setkání

Cena:                      2 750 Kč (2 613 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 9. 1., 13. 2., 3. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6.  2009   9:00 – 16:00 hodin (další 3 setkání se uskuteční v období září 2009 – prosinec 2009; termíny budou včas upřesněny)

21. Od hodnocení k sebehodnocení?

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                efektivní hodnocení: hlavní zásady, možnosti, cíle

  formy hodnocení: výhody a nevýhody

  slovní hodnocení

  hodnocení a školské dokumenty

  hodnocení a evaluace

  od hodnocení k sebehodnocení

Určeno:                  učitelé ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 360 Kč (1 292 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termín konání:     10. 3. 2009

41. KUPUB - supervize

Akreditace MŠMT ČR č. j.

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:               Absolventi, kteří již určitou dobu pracují s programem KUPUB, přinesou na supervizní setkání výsledky své práce s jednotlivými klienty a předvedou je. Zároveň se řeší otázky vzniklé při realizaci programu. Absolvování supervize (alespoň jednou v době dvou let od data absolvování základního kurzu KUPUB) je nutnou podmínkou pro to, aby jim osvědčení bylo prodlouženo na dobu neurčitou. Jinak toto osvědčení pozbývá platnosti.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      500 Kč (475 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     18. 6. 2009

61. Český jazyk – materiály a pomůcky
pro samostatnou práci dětí

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               Mgr. Kamila Randáková

Program:                zásady práce dětí v pedagogickém systému Montessori

  připravené prostředí a kritéria pro přípravu materiálů a pomůcek

  materiály a pomůcky pro samostatnou práci dětí – využití ve vyučování na 1. stupni ZŠ k výkladu, opakování nebo procvičování učiva ČJ

  práce se skupinami dětí při reedukaci SPU – opakování a procvičování učiva ČJ

  ukázka materiálů a pomůcek

  návody a náměty k práci v ČJ na 1. stupni ZŠ (osvojování tvarů písmen, abeceda; počáteční čtení slov; analýza a syntéza slov (hlásky, slabiky); věta, druhy vět; význam slov a slovní zásoba; mluvnické učivo; stavba věty; dějový sled a příběhy)

Určeno:                  učitelé 1. stupně základních, speciálních a pomocných škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, další pedagogičtí pracovníci a rodiče, kteří pracují s dítětem v domácím vyučování

Rozsah semináře:   6 hodin

Cena:                      950 Kč (903 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)             

Termín konání:     po přihlášení potřebného počtu účastníků           

Naše nabídka publikací, metodických materiálů i pomůcek je proměnlivá - některé položky (dočasně) mizí, jiné se nově objevují. Aktuální nabídku naleznete na www.dyscentrum.org.

 

 

ODBORNÉ PUBLIKACE A METODICKÉ MATERIÁLY

Bednářová, J. Číselná řada do 100 138 Kč

Bednářová, J. Číselná řada do 1000 1.díl 159 Kč

Bednářová, J. Číselná řada do 1000 2.díl 120 Kč

Bednářová, J. Zrakové vnímání - Optická diferenciace I. 99 Kč

Bednářová, J. Zrakové vnímání - Optická diferenciace II. 99 Kč

Bednářová, J. Jedním tahem-profi 119 Kč

Budíková, J. Je vaše dítě připraveno do první třídy? 159 Kč

DYS-centrum Praha Katalog pomůcek SPU 50 Kč
Klikněte na "zobrazit celé"
Klikněte si na "zobrazit celé"
 
Stránky byly založeny18.7.2008