Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

CO MŮŽETE V SOUČASNÉ DOBĚ ZAKOUPIT V DYS-CENTRU PRAHA

Naše nabídka publikací, metodických materiálů i pomůcek je proměnlivá - některé položky (dočasně) mizí, jiné se nově objevují. Aktuální nabídku naleznete na www.dyscentrum.org.

 

 

ODBORNÉ PUBLIKACE A METODICKÉ MATERIÁLY

Bednářová, J. Číselná řada do 100 138 Kč

Bednářová, J. Číselná řada do 1000 1.díl 159 Kč

Bednářová, J. Číselná řada do 1000 2.díl 120 Kč

Bednářová, J. Zrakové vnímání - Optická diferenciace I. 99 Kč

Bednářová, J. Zrakové vnímání - Optická diferenciace II. 99 Kč

Bednářová, J. Jedním tahem-profi 119 Kč

Budíková, J. Je vaše dítě připraveno do první třídy? 159 Kč

DYS-centrum Praha Katalog pomůcek SPU 50 Kč

 

Švancarová, D. Čtení, psaní, malování I. 180 Kč

Emmerlingová, S. Když dětem nejde čtení 1. 127 Kč

Emmerlingová, S. Když dětem nejde čtení 2. 127 Kč

Emmerlingová, S. Když dětem nejde čtení 3. 129 Kč

Heyrovská, Y. Nebojte se psaní (jen pro absolventy kurzu) 200 Kč  

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - celý soubor 510 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - abeceda psacích písmen 100 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - druhy zájmen 50 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - rody podstatných jmen 25 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - shoda podmětu s přísudkem 50 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - vzory podstatných jmen rodu mužského 50 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - vzory podstatných jmen rodu ženského 25 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky - vzory podstatných jmen rodu středního 25 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky – vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V,Z a 25 Kč

Jucovičová, D. Interaktivní hmatové pomůcky – souhlásky 25 Kč

Jucovičová, D. Kufřík 1.pomoci 28 Kč

Kocurová, M. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy 220 Kč

Lukavská, E. Pozor děti - didaktické otázky vyučování orientované na dítě 190 Kč

Michalová, Z. Čáry máry I. 55

Michalová, Z. Čáry máry II. 55

Michalová, Z. Dyslektická čítanka II. 105 Kč

Michalová, Z. Dyslektická čítanka III. 105 Kč

Michalová, Z. Dyslektická čítanka IV. 105 Kč

Michalová, Z. Pozornost 130 Kč

Michalová, Z. Rozvoj početních představ 1. 85 Kč

Michalová, Z. Rozvoj početních představ 2. 85 Kč

Michalová, Z. Rozvoj početních představ 3. 85 Kč

Michalová, Z. Shody a rozdíly 130 Kč

Michalová, Z. Základy čtení 1. 110 Kč

Michalová, Z. Základy čtení 2. 110 Kč

Nová škola Brno Dokážeš psát bez chyb? 26 Kč

Nová škola Brno Hádej, hádej, hadači 26 Kč

Nová škola Brno Hry v počtech 22 Kč

Nová škola Brno Moje první počítání 25 Kč

Nová škola Brno Opakování ČJ 6. ročník I. díl a II. díl - cena / 1 díl: 37 Kč

Nová škola Brno Opakování ČJ 7. ročník I. díl a II. díl - cena / 1 díl: 37 Kč

Nová škola Brno Opakování ČJ 8. ročník I. díl a II. díl - cena / 1 díl: 37 Kč

Nová škola Brno Opakování ČJ 9. ročník I. díl a II. díl - cena / 1 díl: 37 Kč

Nová škola Brno Opakujeme češtinu 3. - 5. ročník 37 Kč

Nová škola Brno Papírové mince a bankovky 20 Kč

Nová škola Brno Počítáme do dvaceti 26 Kč

Nová škola Brno Poradíš si s pravopisem? 37 Kč

Nová škola Brno Pravopis podstatných jmen hravě 26 Kč

Nová škola Brno Pravopis podstatných jmen rodu mužského 26 Kč

Nová škola Brno Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního 26 Kč

Nová škola Brno Pravopis přídavných jmen 26 Kč

Nová škola Brno Předpony a předložky 26 Kč

Nová škola Brno Přehled učiva českého jazyka základní školy 26 Kč

Nová škola Brno Přípravná početní cvičení pro 1. ročník 26 Kč

Nová škola Brno Psaní i/y. Jak na ně? 35 Kč

Nová škola Brno Psaní velkých písmen 35 Kč

Nová škola Brno Putování za sluníčkem 26 Kč

Nová škola Brno Shoda podmětu s přísudkem 26 Kč

Nová škola Brno Skládací kostka s kolečky 18 Kč

Nová škola Brno Slovní druhy 26 Kč

Nová škola Brno Tvrdé a měkké slabiky 26 Kč

Nová škola Brno Vyjmenovaná slova hravě 26 Kč

Nová škola Brno Zvládáš českou mluvnici 26 Kč

Novák, J. Dyskalkulie (metodika a pracovní listy) 350 Kč

Novák, J. Dyskalkulie (metodika) 120 Kč

Novák, J. Dyskalkulie (pracovní listy) 245 Kč

Podroužek, L. - Jůza, J. Přírodověda s didaktikou pro primární školu 140 Kč

Podroužek, L. Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu 250 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 2 - geometrické tvary 59 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 3 - dokreslování, uvolňovací cviky 79 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 4 - rozvoj myšlení a řeči 69 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 5 - grafomotorická cvičení 85 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 8 - rozvoj logického myšlení 69 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 9 - grafomotorika a kreslení 63 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 10 - rozvoj obratnosti mluvidel, dýchání 79 Kč

Portál Šimonovy pracovní listy 11 - grafomotorická cvičení 95 Kč

PPPP Ohradní Koncentrace pozornosti 95 Kč

PPPP Ohradní Škola před školou I. 100 Kč

PPPP Ohradní Škola před školou II. 100 Kč

Rýdlová, D. Uchopené čtení a psaní (český jazyk) 100 Kč

Rýdlová, D. Uchopené psaní anglických slov 100 Kč

Svoboda, P. (Portál) Zábavná cvičení pro rozvoj čtení 137 Kč

Swierkoszová, J. Metoda dobrého startu (metodika+pracovní listy+CD) (jen pro absolventy kurzu) 576 Kč

Swierkoszová, J. Metoda dobrého startu (metodika+pracovní listy+MC kazeta) (jen pro absolventy kurzu) 437 Kč

Swierkoszová, J. Metoda dobrého startu (pracovní listy) 86 Kč

Synek, F. ABCD kočka přede 45 Kč

Synek, F. Čí jsou písmena 49 Kč

Synek, F. Hlasy a hlásky 55 Kč

Synek, F. Říkáme si s dětmi 86 Kč

Synek, F. Záhady levorukosti 34 Kč

Tobiáš Pracovní sešit pro nápravu VPU I. díl (2. - 3. ročník) 95 Kč

Tobiáš Pracovní sešit pro nápravu VPU II. díl (4. - 5. ročník) 85

Zelinková, O. Cvičení pro dyslektiky I. - VI. (celý soubor) 244 Kč

Zelinková, O. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek I. 47 Kč

Zelinková, O. Rozlišování slabik di-dy, ti-ty, ni-ny, rozlišování sykavek II. 30 Kč

Zelinková, O. Cvičení sluchové analýzy a syntézy III. 32 Kč

Zelinková, O. Rozlišování b, d, p IV. 47 Kč

Zelinková, O. Čtenářské tabulky V. 44 Kč (v objednávce, prosím, uveďte kromě názvu i autora)

Zelinková, O. Cvičení pravo-levé orientace VI. 44 Kč

Zelinková, O. Hrajeme si s písmeny 28 Kč

Zelinková, O. Slabiky 28 Kč

Zelinková, O. Čtení mě baví I. - Zachráněná vrána, Myš a lev 35 Kč

Zelinková, O. Čtení mě baví II. - Přelet Atlantiku, Martinův sen 35 Kč

Zelinková, O. Psaní mě baví 52 Kč

Zelinková, O. My Body 30 Kč

Zelinková, O. Cizí jazyk a SPU 200 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole 35 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Dyslexie 65 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Dysgrafie 65 Kč           

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU 35 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Metody práce s dětmi s LMD - především pro učitele a vychovatele 90 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Máte neklidné dítě? Metody práce s dětmi s LMD - především pro rodiče a vychovatele 45 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Relaxace nejen pro děti s LMD 45 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Smyslové vnímání 65 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ (použitelné i pro střední školy) 65 Kč

Žáčková, H. - Jucovičová, D. Dysortografie 65 Kč

 

 


PSACÍ POTŘEBY

Násadka prstová 21 Kč

Pero Stabilo - pro praváky / pro leváky - cena / kus: 189 Kč (v objednávce označte volbu: pravák-levák)

Trojhranná tužka 16 Kč nelakovaná, 18 Kč lakovaná

Trojhranné pastelky - 6 barev / 12 barev Triocolor 68 Kč / 144 Kč

Koule na kreslení 125 Kč

Tužka - masážní plocha Faber Castel 18 Kč

Sešit Herlitz 0, 1, 2, 8f 13 Kč / kus

 

 

POMŮCKY    

Bzučák 280 Kč

Čtecí záložka 11 Kč

Čtecí okénko 14 Kč

Deska pro nácvik di-dy, ti-ty, ni-ny 145 Kč

Logico Picolo (Mutabene)        

- rámeček:     220 Kč

- sada karet:   Připraven ke startu: Tvary, vzory, množství 196 Kč

                    Připraven ke startu: Dívej se a přemýšlej 196 Kč

                    Připraven ke startu: Pozorování - Odhalování - Vyprávění 196 Kč

                    Začínáme počítat: Čísla do 10 - zacházení s čísly, část 1. 196 Kč

                    Začínáme počítat: Čísla do 20 - zacházení s čísly, část 1. 196 Kč

                    Začínáme počítat: Čísla do 20 - zacházení s čísly, část 2. 196 Kč

                    Začínáme počítat: Čísla do 100 - zacházení s čísly, část 1. 196 Kč

                    Český jazyk: Začínáme číst, část 1. 196 Kč

                    Český jazyk: Začínáme číst, část 2. 196 Kč

                    Český jazyk: Základní cvičení 1. - Rozšíření slovní zásoby 196 Kč

                    Early Bird: Me and My Family 196 Kč

                    Early Bird: At School 196

- kopírovatelné pracovní sešity AJ:               Me and My Family 196 Kč

                                                At School 196 Kč   

Další tituly na www stránkách

Motanice I. (5 - 6 let) / Motanice II. (6 - 7 let) / Motanice IV. / Motanice V. 195 Kč/ kus

Motanice Nj 195 Kč / kus

Motanice mini (pro děti od tří let) věci / zvířátka 75 Kč / kus

Soubor karet: barvy / zvířátka / dobré zvyky / první slova (předškolní věk) 60 Kč / balíček

Bludiště: Až na konec světa / Závod s časem / Raketou na Mars / Čtvrtý rozměr 99 Kč / kus

Jak je to správně? / Jak to má být? 130 Kč / kus 

Na statku / Ve městě/ V lese 220 Kč / kus            

Proč je lev král zvířat - tangramy 220 Kč              

 

 

POČÍTAČOVÉ PROGRAMY

CD Chytré dítě - Slabikář 495 Kč          

CD Chytré dítě - Hry 495 Kč  

CD Chytré dítě - Naslouchej a hrej si 495 Kč       

CD Chytré dítě - Než začne matematika 495 Kč  

CD Chytré dítě - Matematika 1 495 Kč 

CD Chytré dítě - Matematika 2+3 495 Kč            

CD Chytré dítě - Matematika 4+5 495 Kč            

CD ABC do školy - cena 990 Kč / 1 instalace (škola); 800 Kč / 1 instalace (rodiče)

CD DYSCOM - cena 1190 Kč / 1 instalace (škola); 950 Kč / 1 instalace(rodiče)

CD Objevitel – cena 1190 Kč / 1 instalace (škola); 950 Kč / 1 instalace(rodiče)

 

 

 

 

Celá a aktualizovaná nabídka je na www.dyscentrum.org.

 

 

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008