Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Klikněte na "zobrazit celé"

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Objednávám tímto závazně následující pomůcky a metodické materiály:

 

POČET
KUSŮ

NÁZEV POMŮCKY / METODICKÉHO MATERIÁLU

CENA KS

CENA CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                                             CELKOVÁ CENA:  ________________

Platba: ¬ fakturou       ¬ bankovním převodem       ¬ složenkou (nehodící se škrtněte)

 

Organizace ________________________________________________________

Adresa ___________________________________________________________

Město __________________________________ PSČ ______________________

Kontaktní osoba _______________________________________ Člen. č. _______

Telefon ________________________ E-mail _____________________________

IČO____________________________ DIČ ______________________________

Číslo účtu _____________________________ VS _________________________

Beru na vědomí, že k celkové ceně objednávky bude připočteno poštovné a balné - v závislosti na velikosti objednávky.

 

Datum ________________________ Podpis _____________________________

 

POMŮCKY A METODICKÉ MATERIÁLY JE MOŽNO HRADIT:

¬ fakturou: v tomto případě je nutné uvést na objednávce přesný název a adresu organizace, jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail, IČO, DIČ a číslo účtu, ze kterého bude platba uskutečněna; variabilní symbol: číslo faktury

¬ bankovním převodem: na účet č. 1924719319 / 0800 ČS a.s. Praha; uveďte, prosím, své jméno, adresu, telefon a e-mail, číslo účtu, ze kterého bude platba uskutečněna; jako variabilní symbol uveďte: 55555 - jinak vaše platba nebude identifikována

¬ složenkou na adresu: DYS-centrum Praha, Korunovační 8, Praha 7, 170 00

 

ČLENOVÉ OS DYS-centrum Praha mají nárok, uvedou-li na objednávce své členské číslo, na SLEVU ve výši 5% z ceny objednávky. Tuto slevu však mohou uplatňovat pouze oni osobně, nikoli jejich kolegové či organizace, v nichž jsou zaměstnáni.

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008