Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

Přihlášky, platební podmínky

Klikněte si na "zobrazit celé"

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se tímto závazně na uvedený seminář:

 

(v případech označených ¬ škrtněte nehodící se variantu)

Číslo a název semináře ___________________________ Datum konání _______

Příjmení, jméno _____________________________________ Titul _______

Datum narození ____________________  E-mail __________________________

Kontaktní adresa ___________________________________________________

PSČ ___________ Tel. _________________  (adresa a tel. je ¬ bydliště ¬ pracoviště)

 

Kurzovné bude hrazeno   ¬ složenkou na adresu DYS-centra

¬ bankovním převodem z účtu č. _______________­­­­­ 

                                                                   variabilní symbol  _________________

¬ žádám vystavení faktury - kontaktní údaje:

Adresa ____________________________________ PSČ_______ Město_______­­_

 

IČO___________________ DIČ _________________  č.ú.__________________

 

Oběd       ¬ ANO     ¬ NE

 

Dne _____________________  Podpis __________________________________

 

" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------"

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.      KURZOVNÉ JE MOŽNO HRADIT:

¬ složenkou na adresu: DYS-centrum Praha, Korunovační 8, Praha 7, 170 00

¬ bankovním převodem: na účet č. 19 24 71 93 19 / 0800  ČS a.s., Praha;
o  variabilní symbol je třeba si zavolat na naše tel. čísla, resp. vyžádat si jej e-mailem -
- jinak vaše platba nebude identifikována

¬ fakturou: v tomto případě je nutné uvést na přihlášce adresu organizace (vč. jejího přesného názvu), IČO, DIČ a číslo účtu, ze kterého bude platba uskutečněna;
variabilním symbolem je číslo faktury

2.       ODHLÁŠENÍ účastníka přijímáme pouze písemně (e-mailem, faxem, dopisem). V případě odhlášení do 15 dnů před konáním kurzu vracíme 100% částky, v době 14 - 7 dnů před začátkem kurzu vracíme 50% částky, v intervalu 6 – 0 dnů předem poplatek nemůže být vrácen. V případě neúčasti bez omluvy nemůže poplatek být vrácen. Účastník nebo organizace může vyslat náhradníka.

3.       V PŘÍPADĚ MALÉHO ZÁJMU o seminář SE PŘIHLÁŠKY PŘESUNUJÍ na další termín. Všichni přihlášení budou písemně vyrozuměni.

4.       CENA OBĚDA JE 70 KČ, NENÍ ZAHRNUTA V CENĚ KURZU. Tuto částku uhradíte v hotovosti před zahájením semináře. Přihlášení se k odběru oběda je závazné. U seminářů, které se nekonají v prostorách DYS-centra Praha není možné oběd zajistit.


PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ V DYS-centru Praha o.s.

(¬ škrtněte nehodící se variantu)

¬ Přihlašuji se tímto k členství v DYS-centru® Praha o.s.

¬ Prodlužuji své členství v  DYS-centru Praha o.s.. Členské číslo: ________

(uveďte jen své členské číslo, jméno a příjmení, případné změny a formu úhrady čl. popl.)

Jméno, příjmení __________________________________________ Titul _____________

Profese ___________________________________ Datum narození __________________ 

E-mail ____________________________________________________________

Adresa bydliště _____________________________________________________

PSČ _____________ Tel. _____________________________________________

Adresa pracoviště ___________________________________________________

___________________PSČ _____________ Tel. __________________________

Informační materiály si přeji zasílat na adresu:      * bydliště             * pracoviště

(Informační materiály Vám budou zasílány pouze v případě, že máte zaplacen členský příspěvek.)

Moje doporučení/rada/přání pro další činnost DYS-centra Praha: ______________  _________________________________________________________________

 

Členský příspěvek ve výši 300 Kč pro rok 200__ jsem zaplatil(a) dne ___________

¬ bankovním převodem                 - na č.ú. 1924719319 / 0800 ČS a.s. Praha   

    z účtu č.__________­­­­­______________variabilní symbol  ____________

VS: rok, na který platíte člen. příspěvek / datum Vašeho narození (např. 2006/170963), resp. jste-li již členem: členské číslo / datum (např. 398 / 170963)

 

¬ složenkou na adresu: DYS-centrum Praha o.s.,  Korunovační 8, 170 00 Praha 7

¬ osobně

V _______________ Datum ________________ Podpis _____________________

 

VÝHODY ČLENSTVÍ V OS DYS-CENTRU PRAHA (nepřenosné na druhé osoby)

 

1.       zdarma: Katalog pomůcek, publikací, programů atd. pro SPUCH (běžná cena: 50 Kč)

2.       zdarma: zaslání našeho Katalogu vzdělávacích akcí pro každý jednotlivý školní rok

3.       sleva 5% z ceny všech akcí pořádaných DYS-centrem Praha (nižší kurzovné, nižší vstupné na výstavu DYSKORUNKA...)

4.       sleva 5% při nákupu pomůcek a metodických materiálů v naší prodejničce

5.       přednostní právo na zařazení do seznamu zájemců o účast na jednotlivých seminářích

6.       možnost využití bezplatných konzultací zasílání informací a novinek v oboru

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008