Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

Seznam vzdělávacích akcí DYS-centra Praha 2008/2009

1.       Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava

Datum konání:          9. 1. 2009                                      Cena:   2 750 Kč

2.       Specifické poruchy učení a chování u studentů středních škol

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena: 11 700 Kč

3.       Specifické poruchy učení – komplexní přístup k diagnostice a reedukaci

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena:   1 350 Kč

4.       SPU na II. a III. stupni

Datum konání:          5. 12. 2008…                                    Cena:      950 Kč

5.       Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Datum konání:          9. 3. 2009                                         Cena:      650 Kč

6.       Poruchy chování

Datum konání:          20. – 21. 3. 2009…                           Cena:   2 500 Kč

7.       Nadaní žáci v základní škole

Datum konání:          12. 11. 2008                                     Cena:      670 Kč

8.       Nadaní středoškoláci

Datum konání:          3. 12. 2008                                       Cena:      670 Kč

9.       Pravo- a levohemisférová dyslexie, diagnostika a náprava

Datum konání:          30. 3. 2009                                       Cena:   1 050 Kč

10.   Dyspraxie, vývojová porucha koordinace

Datum konání:          31. 3. 2009                                       Cena:      940 Kč

 

11.   Dyskalkulie – reedukace – mladší a starší školní věk

Datum konání:          15. 4. 2009                                       Cena:      900 Kč

12.   Dyskalkulie - numerace

Datum konání:          19. 11. 2008                                     Cena:      650 Kč

13.   Diagnostika dysgrafie co je a co není dysgrafie s ohledem na vývoj dětského

rukopisu

Datum konání:          14. 1. 2009                                       Cena:      950 Kč

14.   Diagnostika leváctví, práce s levorukým dítětem

Datum konání:          11. 5. 2009                                       Cena:      950 Kč

15.   Pedagogická diagnostika a prevence

Datum konání:          6. – 7. 1. 2009                                  Cena:   1 200 Kč

16.   Jak porozumět tomu, když se řekne psychologické vyšetření

Datum konání:          10. 12. 2008…                                  Cena:   1 200 Kč

17.   Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření – důležitý nástroj pro učitele nebo papír do šuplíku?

Datum konání:          24. 3. 2009                                       Cena:   1 100 Kč

18.   Děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole

Datum konání:          5. 5. 2009…                                      Cena:   2 700 Kč

19.   Cesta, jak pomoci ve vzdělávání žáků s SPUCH na 1.stupni ZŠ

Datum konání:              22. 4. 2009                                       Cena:   1 200 Kč

20.   Vzdělávání žáků se SPUCH na 2.stupni ZŠ

Datum konání:          23. 4. 2009                                       Cena:   1 200 Kč

21.   Od hodnocení k sebehodnocení?

Datum konání:          10. 3. 2009                                       Cena:   1 360


22.   Metody hodnocení dětí se SPU na prvním stupni ZŠ

Datum konání:          7. 4. 2009                                         Cena:      990 Kč

23.   Diferenciace a individualizace ve výuce

Datum konání:          11. 11. 2008                                     Cena:   1 850 Kč

24.   Kariérové poradenství pro děti s SPUCH

Datum konání:              10. 11. 2008                                                 Cena:      900 Kč

25.   Škola také pro rodiče aneb jak pracovat s rodiči dyslektiků a dětí s ADHD

Datum konání: po přihlášení potřebného počtu účastníků Cena:      950 Kč

26.   Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní?

Datum konání:          14. 4. 2009                                       Cena:   1 100 Kč

27.   Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Datum konání           22. 10. 2008                                     Cena:   1 200 Kč

jednotlivých kurzů:      18. 3. 2009

28.   Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku

Datum konání:          8. 4. 2009                                         Cena:   1 000 Kč

29.   Metoda dobrého startu

Datum konání           12. 5. 2009                                       Cena:   1 400

jednotlivých kurzů:     15. 5. 2009

30.   Předcházení a prevence SPU u dětí předškolního věku

Datum konání:          13. 1. 2009…                                    Cena:   1 850 Kč

31.   Předškolní věk – základ rozvoje intelektu a osobnosti

Datum konání:          4. 2. 2009                                         Cena:      670 Kč

32.   Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

Datum konání:          5. 1. 2009                                         Cena:   1 050 Kč

33.   Školní zralost a zápis do školy

Datum konání:          19. 11. 2008                                     Cena:   1 050 Kč

34.   KUPREV

Datum konání           6. 11. 2008                                       Cena:   1 100 Kč

jednotlivých kurzů:     8. 1. 2009

                                    14. 5. 2009

35.   KUPREV – supervize

Datum konání           16. 10. 2008                                     Cena:      500 Kč

jednotlivých kurzů:     19. 2. 2009

                              11. 6. 2009

36.   KUMOT

Datum konání           20. 11. 2008                                     Cena:      650 Kč

jednotlivých kurzů:     5. 2. 2009

                              28. 5. 2009

37.   KUMOT – supervize

Datum konání:                                                                   23. 10. 2008 Cena:        500 Kč

38.   KUPOZ

Datum konání           2. 10. 2008                                       Cena:   1 100 Kč

jednotlivých kurzů:     4. 12. 2008

                              12. 2. 2009


39.   KUPOZ – supervize

Datum konání           9. 10. 2008                                       Cena:      500 Kč

jednotlivých kurzů:     15. 1. 2009

                                    4. 6. 2009

40.   KUPUB

Datum konání           13. 11. 2008                                     Cena:      650 Kč

jednotlivých kurzů:     22. 1. 2009

                                    21. 5. 2009

41.   KUPUB - supervize

Datum konání:                18.6.2009                                         Cena:      500 Kč

42.   Neklidné dítě – problémový žák, diagnóza specifické poruchy chování

Datum konání:                                                                   13. 5. 2009 Cena:           1 000 Kč

43.   Neklidné dítě – speciální výuka sociálních dovedností

      Datum konání:                                                                   14. 5. 2009 Cena:           1 000 Kč

44.   ADHD ve škole – práce s dětmi s využitím kognitivně-behaviorálních přístupů

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena:   1 800 Kč

45.   Děti s LMD (ADHD, ADD) a řešení problémových situací ve třídě MŠ

Datum konání:                                                                   14. 10. 2008… Cena:    1 850 Kč

46.   Děti s LMD (ADHD, ADD) a řešení problémových situací ve třídě ZŠ

Datum konání:                                                                   9. 12. 2008… Cena:        1 850 Kč

47.   Komunikace s dětmi s lehkými mozkovými dysfunkcemi

Datum konání:          12. 3. 2009…                                    Cena:   1 700 Kč

48.   Respektovat a být respektován I.. Komunikace oprávněných požadavků a emoce.

Datum konání:                                                                   11. 12. 2008… Cena:      1 900 Kč

49.   Respektovat a být respektován II.. Rizika trestů a co namísto nich. Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu (co namísto pochval a odměn)

Datum konání:                                                                   18. 2. 2009… Cena:        1 900 Kč

50.   Respektovat a být respektován III.. Přirozené lidské potřeby; potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření  s dětmi; metoda komunitního kruhu.

Datum konání:                                                                   20. 4. 2009 Cena:           1 200 Kč

51.   Méně obvyklé formy práce se třídou – třída jako sociální skupina

Datum konání:         27. 11. 2008…                                  Cena:   1 600 Kč

52.   Využití relaxačních technik při práci s dětmi s LMD ve vyučování

Datum konání:                                                                   23. 1. 2009 Cena:           950 Kč

53.   Kurz psychorelaxačních technik

Datum konání:                                                                   5. – 7. 12. 2008…                          Cena:          2 500 Kč

54.   Supervizní seminář psychorelaxačních technik

Datum konání:                                                                   2. 4. 2009 Cena: 800 Kč

55.   Metody vyučování čtení

Datum konání:                                                                   11. 2. 2009 Cena:           850 Kč

56.   Učíme se od kojence, jak zvládnout LMD

Datum konání:                                                                   I.  24. 10. 2008            Cena:    I. 1 150 Kč

                                    II. 7. 11. 2008                                         II. 1 150 Kč

                                                                                            I. + II. 1 900 Kč

57.   Lezení – základ grafomotoriky

Datum konání:                                                                   16. 1. 2009 Cena:                            990 Kč


58.   Hypoaktivní a hyperaktivní dítě a možnosti ovlivnění problémů LMD

Datum konání:          6. 2. 2009…                                      Cena:   1 900 Kč

59.   Děti s LMD ve třídě – cvičíme soustředěnost a motoriku s celou třídou

Datum konání:                                                 27. 3. 2009                         Cena:    1 150 Kč

60.   Čtenářská gramotnost nejen u dětí s dyslexií

Datum konání:                                                 21. 4. 2009                         Cena:    1 100 Kč

61.   Český jazyk – materiály a pomůcky pro samostatnou práci dětí

Datum konání:                                                 po přihlášení min. počtu účastníků  Cena:    950 Kč

62.   Vyučování cizím jazykům u dětí s SPU

Datum konání:                                                                   10. 2. 2009 Cena:           850 Kč

63.   Angličtina a děti s SPU

Datum konání:                   po přihlášení min. počtu účastníků            Cena: 650 Kč

64.   Alternativní metody výuky AJ u žáků se SPU v běžné ZŠ

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena:      990

65.   Dyslexie – angličtina

Datum konání:          2. 2. 2009…                                      Cena:   1 500 Kč

66.   Supervizní seminář – Dyslexie – angličtina

Datum konání:          2. 6. 2009                                         Cena:      900 Kč

67.   Němčina a děti s SPU

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena:      650 Kč

68.   Nadané děti a žáci a věda a technika

Datum konání:          13. 3. 2009                                       Cena:      670 Kč

69.   Etika v komunikace s okolím

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena:   1 200 Kč

70.   Práce s výchovnými problémy ve třídě

Datum konání:          20. 3. 2009                                       Cena:      950 Kč

71.   Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Datum konání:          3. 2. 2009...                                      Cena:   1 200 Kč

72.   Komunikační dovednost jako jedna z klíčových kompetencí

Datum konání:          6. - 8. 2. 2009…                                Cena:   2 150 Kč

73.   Sociální dovednosti učitelů při práci s dětmi se specifickými poruchami učení
a chování a ADHD (LMD)

Datum konání:          9. 2. 2009                                         Cena:   1 000 Kč

74.   Rodina a škola – práce s rodinou

Datum konání:          8. 1. 2009…                                      Cena:   1 200 Kč

75.   Syndrom vyhoření u učitelů žáků se SPUCH

Datum konání:                                                                   17. 4. 2009 Cena:           950 Kč

76.   Jak se nezničit. Osvětový a relaxační program pro pedagogy.

Datum konání:          po přihlášení min. počtu účastníků    Cena:      790 Kč

 

 

Jednotlivé vzdělávací akce hraďte dle platebních podmínek uvedených na straně 5.

Vzdělávací akce DYS-centra jsou určeny nejen pedagogům
a psychologům, ale i široké veřejnosti – rodičům dětí se SPUCH, studentům i dalším zájemcům.
Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008