Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Kluby, centra,občanská sdružení

„Má Vaše dítě problémy ve škole?

„ Je Vaše dítě příliš aktivní, nesoustředěné a učitelé si stěžují na jeho chování?“

„Vyžaduje Vaše dítě stálou pozornost?“

„Má Vaše dítě problém s fungováním v běžném kolektivu dětí?“

„Hledáte pro takové dítě možnosti trávení volného času?“

Programová nabídka - září 08 – leden 09

Přednášky:

Trénink sociálních a emočních dovedností

Workshop o možnostech podpory dětí s hyperaktivním chováním. Ukázka technik užívaných v  rodičovské a dětské skupině pořádané každoročně v rámci Klubu rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí.

 

Termín a místo konání:

29.9.2008 18:00 – 21:00 , CRSP Brno, Josefská 1, Malý sál

 
Stránky byly založeny18.7.2008