Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Kluby, centra,občanská sdružení

Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí

Programová nabídka - září 08 – leden 09

Přednášky:

Trénink sociálních a emočních dovedností

Workshop o možnostech podpory dětí s hyperaktivním chováním. Ukázka technik užívaných v  rodičovské a dětské skupině pořádané každoročně v rámci Klubu rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí.

 

Termín a místo konání:

29.9.2008 18:00 – 21:00 , CRSP Brno, Josefská 1, Malý sálLektoři:

Bc.Ludmila Marčišová, Petra Škrdlíková

 

Cena: dobrovolný příspěvek

 

Nedonošené dítě – radost nebo strach?

 

Workshop na téma specifických potřeb rodin s předčasně narozenými dětmi je určen pro všechny, kteří hledají podporu, nové informace, kontakty a možnost sdílení zkušeností.
Přednáška se uskuteční v rámci projektu Brno – zdraví město

 

Termín a místo konání:

1.10.2008 18:00 – 21:00, CRSP Brno, Přednáškový sál

 

Lektor:

MUDr. Radovan Sedlinský

 

Cena: dobrovolný příspěvek

 

 

Rodičovská skupina

Skupina je určena pro rodiče dětí s hyperaktivním chováním.

V chráněném prostředí uzavřené svépomocné skupiny dochází ke sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s obtížně vychovatelným dítětem. Moderátor skupiny se zaměřuje na podporu a posílení účastníků v jejich rodičovské roli při zachování principu bezpodmínečné lásky a úcty k dítěti.

Součástí dění ve skupině jsou ukázky relaxačních technik, přehrávky problémových situací všedního dne, rodičovské kompetence, problematika syndromu ADHD a neklidu v rodině v širších souvislostech, zvládání hněvu, komunikace v konfliktech atd.

 

 

Místo konání: CRSP Brno, Josefská 1, Přednáškový sál

 

Termíny konání:

24.9., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. 2008 a 7.1.2009 vždy od 18.00 hod.

(do skupiny je potřeba se předem přihlásit)

 

Lektoři:

Mgr. Lenka Lacinová Ph.D. Petra Škrdlíková

 

Cena: Služba je poskytována zdarma.

 

Trénink sociálních a emočních dovedností

Je skupinová práce určená dětem od 9 do 13 let s hyperaktivitou a adaptačními problémy, jejichž rodiče navštěvují paralelní rodičovskou skupinu.

 

Práce skupiny dětí a jejich rodičů vede ke zlepšení jejich vzájemného vztahu, ale také k rozšíření dovedností dětí. Tyto sociální a emoční dovednosti mohou potom zúčastnění uplatnit i v jiných sociálních vztazích. Skupina je uzavřená a pracuje celoročně.

Prožitkovou formou pracují obě skupiny se svými sociálními a emočními dovednostmi, jakými jsou komunikační dovednosti, schopnost empatie, práce s negativními i pozitivními emocemi, agresivitou, hněvem. Důležitým aspektem práce je sebehodnocení a sebereflexe.

 

Místo konání:

ZŠ Horní – děti ve věku 11 – 13 let a jejich rodiče

ZŠ Horácké nám.– děti ve věku 9 – 11 let a jejich rodiče

ZŠ Palackého – děti ve věku 9 – 11 let

 

Termíny konání: Skupiny probíhají 1× za 14 dní v odpoledních hodinách 60 - 90 min.(přesné časy budou upřesněny)

 

Lektoři: Mgr. Lucie Figurová, Mgr. Irena Kočárková, Mgr. Eva Konečná, Bc. Ludmila Marčišová, Petra Škrdlíková

 

Cena: Služba je poskytována zdarma.

 

Cvičení pro děti s LMD *

Cvičení je určeno pro děti od 5 let s ADHD a neklidem za doprovodu rodičů. Je zaměřeno na rehabilitaci koordinačních potíží souvisejících s problematikou vývoje k LMD, hrubou i jemnou motoriku, stabilitu, práci se svalovým napětím, tělesným neklidem a podporu rytmicity.

 

Místo konání: CRSP Brno, Josefská 1, Společenský sál

Termíny konání:1× týdně v úterý od 13:00 do 14:00

Lektor: Michaela Nešporová

 

Cena: Služba je poskytována zdarma.

 

Poradenství pro rodiny s dětmi s ADHD, neklidem nebo některou formou autismu *

 

Je určeno pro rodiny s dětmi s ADHD, neklidem nebo některou formou autismu (Aspergerův syndrom atd.).

 

V rámci poradenství poskytujeme konkrétní výchovná doporučení, informace o institucích a zařízeních, na které je možno se obrátit s žádostí o odbornou pomoc a možnosti rehabilitace potíží souvisejících s vývojem k LMD.

 

Místo konání:

CRSP Brno, Josefská 1, Terapeutická místnost, Přednáškový sál

 

Termíny konání:

Poradenství probíhá po předchozím objednání:

Psychologické poradenství: středa 14.00–19:00 hod. (Mgr. Zuzana Masopustová – 774629488, zuzana.masopustova@gmail.com)

Základní sociální poradenství: úterý 9:00 – 12:00 hod. (Petra Škrdlíková – 542217464,

petra.skrdlikova@centrum.cz)

Rehabilitační: pátek  9:00 – 12:00 hod. (Pavla Panovská – 608478800)

 

Cena: Služba je poskytována zdarma.

 

 

Terénní sociální služba

 

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se syndromem ADHD, výrazným neklidem a některými formami poruch autistického spektra.

 

Charakteristika:

Terénní sociální služba je služba poskytovaná hyperaktivnímu dítěti v jeho přirozeném sociálním prostředí – především v rodině a při činnostech, které konkrétní dítě potřebuje. Služba obsahuje především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, jakými jsou pomoc a podpora při sociálním začleňováním dítěte, pomoc v kontaktu s rodiči, učiteli a spolužáky, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 

Místo konání: v rodině

Termíny konání: 3 hodiny 1 x týdně v rámci individuálního plánu

Terénní pracovníci: Markéta Kukaňová, Jakub Škrdlík

Cena: Služba je poskytována zdarma.

Poznámky: Služba podléhá průběžné supervizi.

 

Bližší informace o všech aktivitách Klubu podá Petra Škrdlíková – petra.skrdlikova@centrum.cz nebo recepce CRSP, Josefská 1, 602 00  Brno

 

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008