Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Kluby, centra,občanská sdružení

Občanské sdružení JEŠTĚRKA

„Má Vaše dítě problémy ve škole?

„ Je Vaše dítě příliš aktivní, nesoustředěné a učitelé si stěžují na jeho chování?“

„Vyžaduje Vaše dítě stálou pozornost?“

„Má Vaše dítě problém s fungováním v běžném kolektivu dětí?“

„Hledáte pro takové dítě možnosti trávení volného času?“

Občanské sdružení JEŠTĚRKA vzniklo na podzim roku 2007 a jeho posláním je poskytovat služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a poruchami chování, s ADHD, autismem a dětem se zkušeností s duševní nemocí.

 

V rámci našich služeb chceme pro děti se speciálními potřeba vytvářet prostor pro aktivní trávení volného času. Služby jsou určeny pro děti ve věku 6 – 18 let žijící v České republice. Při práci s dětmi využíváme speciálních přístupů, které jim umožní rozvíjet se a následně se snadněji uplatnit v běžné společnosti. Program aktivit sestavujeme tak, aby se děti mohly realizovat a aby dostaly možnost vyniknout a zažít pocit úspěchu. Problémy dětí nepovažujeme za nepřekonatelné překážky. Snažíme se s dětmi pracovat na tom, aby uměly efektivně využívat své schopnosti a dovednosti.

 

Naše zásady

 

Dětem poskytujeme profesionální a kvalitní péči.

Nabízíme dětem různorodé, ale strukturované činnosti.

            Vytváříme pro děti takový program, ve kterém se mohou realizovat a nemusí se příliš omezovat a brzdit.

            Cílem naší práce je, aby děti dostaly možnost vyniknout a zažívat pocit úspěchu.

            Dětem poskytujeme intenzivní a individuální péči.

 

Co nabízíme

 

Volnočasové aktivity

Výtvarné, sportovní a jiné aktivity probíhající během školního roku. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj tvořivosti, komunikace, spolupráce, schopnosti soustředění a začlenění se do kolektivu.

 

Víkendové akce

Výlety na zajímavá místa v okolí Prahy. Akce probíhají 1x měsíčně vždy v sobotu nebo v neděli.

 

Zimní tábor

Týdenní pobyt na horách s možností lyžování a sáňkování

 

Letní tábor

14ti denní pobyt se strukturovaným programem

 

 

Poradenství

poskytování informací o možnostech vzdělávání, terapie a trávení volného času dětí se speciálními potřebami. Předávání kontaktů na spolupracující organizace a odborníky.

 

 

Kontaktní údaje:

 

Volnočasové centrum občanského sdružení JEŠTĚRKA: Záhorského 4, 150 00  Praha 5 – Barrandov

Kontaktní poštovní adresa:  JEŠTĚRKA o.s. Rumunská 28, 120 00 Praha 2

Tel: +420 731 582 100

Mail: osjesterka@email.cz www.osjesterka.cz


 

Aktuální nabídku aktivit najdete na http://www.osjesterka.cz/aktualne

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008