Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Nakladatelství D+H

Interaktivní hmatové pomůcky pro český jazyk

Ve své poradenské praxi se velmi často setkávám s dětmi (především na 2. stupni ZŠ), které mají problémy se zvládáním české gramatiky (nejen s osvojováním, které je mnohdy povrchní, ale především s aplikací ). Ta se pro ně postupně stává spletencem nepřehledných pravidel, ve kterých se přestávají s jejich narůstajícím počtem a náročností orientovat. To mě přimělo k tomu, abych vytvořila pomůcky, které by těmto dětem pomohly zpřehlednit českou gramatiku a uspokojivě zvládnout alespoň její základy.

Podstatou je vyjádření základních gramatických pravidel formou jednoduchých obrazových symbolů – ty jsou reliéfní, vystupují z povrchu plastového materiálu. Gramatická pravidla si tak děti kromě jiného doslova ohmatají. Výhodou je využití více analyzátorů zároveň (především zraku a hmatu) společně s vlastní aktivitou - dětem záměrně nejsou předkládány hotové přehledy, ale pouze „polotovary“, které si mohou tvůrčím  způsobem dokončit (vybarvit, doplnit o různé údaje – proto je záměrně vynechán volný prostor, podle potřeby rozstříhat atd.).

Pomůcky díky využívání multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění, a činorodosti dětí usnadňují nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhají i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla.

K možnostem využití:

- děti přehledy tvůrčím způsobem dotvářejí, každý přehled se tak může stát originálem

- při osvojování nového učiva – ohmatat, pojmenovat, vyvodit pravidlo, vybarvit, dopisovat

podstatné či doplňující údaje

- při upevňování učiva – využívat při vyhledávání a určování správného pravidla

- při opakování – při chybě se nespokojit s korekcí pouze ústní formou či opravou v písemné

podobě (tento způsob není většinou příliš efektivní), ale vždy vést dítě k tomu, aby si příslušné

pravidlo znovu vyhledalo, ohmatalo a nahlas zdůvodnilo

- při písemném procvičování, ověřování – dítě píše do volného prostoru na plastové fólii

- využít k evidenci chyb (dítě si zapíše správně slova, ve kterých chybovalo, která chybně přiřadilo apod.)

- doplňovat, dopisovat příklady

- pomůcky lze využít také formou „barevných pravidel“ – roh fólie (nebo několika fólií, na kterých je rozepsáno totéž pravidlo) označíme puntíkem jedné barvy (každé pravidlo tak má „svou“ barvu), při doplňování gramatického jevu v písemné formě vždy použijeme pastelku nebo fix příslušné barvy - shodné s barvou puntíku na fólii s odpovídajícím pravidlem. Při následné kontrole tak pohotově získáme přehled o tom, v čem dítě chybuje, zda doplnění správného gramatického jevu souviselo se správným zdůvodněním nebo bylo jen dílem šťastné náhody.

- lze využít k individuální i skupinové práci

- pomůcky je možné používat opakovaně a různorodě.

K dopisování nebo vybarvování lze použít běžné pastelky (i voskové – např. progressa, lze je smýt houbičkou na nádobí a jarem, kartáčkem a mýdlovou vodou), lihové fixy (lze odstranit lihem – životnost se však opakovaným používáním lihu může snížit), tužky (ty lze gumovat). Používat lze i obyčejné fixy (ty je možné setřít navlhčeným hadříkem). Vybarvené obrázky lze přestříkat fixačním lakem (stačí i lak na vlasy).

Použitá plastová fólie je zdravotně nezávadná.

 

Přeji hodně hezkých zážitků při zdolávání nástrah české gramatiky!

Drahomíra Jucovičová

www.dh.wz.cz


 


 


 


 

Poslední komentáře
07.06.2016 19:32:47: Je mi líto, ale myslím, že Se mýlíte. Jsem si jistý. Mohu to dokázat. Napište mi do PM. 8-O rychlá p...
16.06.2015 18:05:14: o zázrak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;-) rychla mala pujcka
 
Stránky byly založeny18.7.2008