Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Nakladatelství Galén

HYPERKINETICKÁ PORUCHA / ADHD

Ivana Drtílková, Omar Šerý et al.

Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost. Na jedné straně nové poznatky z oblasti neurověd a genetiky umožnily specialistům lépe porozumět příčinám tohoto onemocnění, na druhé straně se však problematika stala složitější a méně srozumitelná pro všechny, kteří nejsou přímo odborníky v dané oblasti. Kolektiv autorů z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno zpracoval problematiku hyperkinetické poruchy způsobem, který je přínosný pro odbornou veřejnost a současně může oslovit i laiky – zejména rodiče hyperkinetických dětí.

Monografie je rozdělena na dvě části: větší díl obsahuje kapitoly určené odborníkům (klasifikace, etiopatogeneze, genetika, biologické příčiny hyperkinetické poruchy, metody klinického a psychologického vyšetření, diagnostika, diferenciální diagnostika, výskyt komorbidních poruch, průběh hyperkinetické poruchy od dětství do dospělosti, farmakoterapie, psychoterapie); odbornou část doplňuje samostatná příloha vhodná zejména pro rodiče a vychovatele, která pojednává o hyperkinetické poruše u dětí formou otázek a odpovědí. Vedle přehledu současných znalostí je záměrem monografie také zdůvodnit potřebu komplexního, multimodálního terapeutického přístupu k léčbě hyperkinetické poruchy – použitím moderní farmakoterapie společně se specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami.

Publikace je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, ale přínosná bude i pro další odborníky, kteří se s problematikou hyperkinetické poruchy ve své praxi setkávají (pediatři, pedagogové, neurologové).

 

OBSAH:

Předmluva • 1. Úvod • 2. Pohled na hyperkinetickou poruchu v historii • 3. Klasifikace hyperkinetických poruch a terminologie • 4. Epidemiologie • 5. Teorie, modely a přístupy k hyperkinetické poruše 6. Současné názory na biologické příčiny hyperkinetické poruchy • 7. Genetika hyperkinetické poruchy • 8. Klinický obraz • 9. Vyšetření hyperkinetického dítěte • 10. Diferenciální diagnostika • 11. Psychologická diagnostika • 12. Zobrazovací metody mozku • 13. EEG u hyperkinetické poruchy • 14. Farmakologická léčba hyperkinetické poruchy • 15. Vztahové problémy dětí s hyperkinetickým syndromem a jejich terapie • 16. Kognitivně behaviorální terapie u hyperkinetické poruchy 17. Komorbidní poruchy u hyperkinetické poruchy (ADHD) a jejich léčba • 18. Účinnost nestandardních postupů léčby u dětí s hyperkinetickou poruchou (ADHD) • 19. Hyperkinetická porucha (ADHD) v adolescenci a dospělosti • Příloha • Zkratky • Rejstřík

 

Praha : Galén, 2007, 268 s. – První vydání, 155x225 mm, brožované, černobíle, 390 Kč, ISBN 978-80-7262-419-5

 

Kontakt: Galén, spol.s r.o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, fax 257 326 170, e-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz

 


Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008