Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Nakladatelství Portál

Anotace publikací

J. Prekopová, Ch. Schweizerová

Neklidné dítě

Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele i svoje okolí. Neklid se u nich stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát vážně. Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy.

Portál, brož., 160 s., 225 Kč

 
http://obchod.portal.cz/produkt/neklidne-dite/

 

 

A. Munden, J. Arcelus

Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou představují pro rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti. Kniha je přehledem poznatků o specifických poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí a zároveň je vodítkem pro práci s nimi.

Portál, brož., 120 s., 189 Kč http://obchod.portal.cz/produkt/poruchy-pozornosti-a-hyperaktivita/

 

 

 

S. F. Riefová

Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole

Praktické rady pro všechny oblasti školní práce s dětmi se specifickými poruchami chování nebo učení, řazenými pod označení ADHD. Kniha je určena pedagogům, psychologům, lékařům, ředitelům škol a také rodičům.

Portál, brož., 256 s., 297 Kč

 

http://obchod.portal.cz/produkt/nesoustredene-a-neklidne-dite/

 

 

 

 

A. Train

Nejčastější poruchy chování dětí

Publikace probírá okruh poruch spojených s ADHD, poruchy vztahů, komunikace, úzkostné poruchy, strachy, deprese, poruchy spojené s užíváním návykových látek apod. Na závěr rodiče a vychovatelé naleznou informace, jak mohou dětem s problémovým chováním pomoci sami a jaké metody léčení mohou užít odborníci.

Portál, brož., 200 s., 259 Kč

 

http://obchod.portal.cz/produkt/nejcastejsi-poruchy-chovani-deti/

 

M. Pilařová

 Šimonovy pracovní listy 5       Grafomotorická cvičení

Zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, grafických dovedností.

207x295 mm

brož., 64 s., 85 Kč

 

 

 

 

V. Pokorná

Šimonovy pracovní listy 9        Grafomotorika a kreslení

Zdokonalování jemné motoriky, grafických dovedností, orientace v ploše a prostoru.

207x295 mm

brož., 48 s., 75 Kč

 

 


K. a J. Smolíkovi

Šimonovy pracovní listy 11      Grafomotorická cvičení

Cvičení poskytují průpravu ke psaní, přispívají k lepšímu ovládání tužky a k nácviku různých druhů čar. Motivační text rozvíjejí doplňující otázky a náměty k pohybovým a výtvarným hrám.

207x295 mm

brož., 64 s., 95 Kč

 

 

 

 

A. C. Looseová, N. Piekertová, G. Dienerová

Grafomotorika pro děti předškolního věku

Po shrnutí základů vývojové psychologie a grafomotoriky následuje dvacet pohádkových příběhů a cvičení. Ke každému z dvaceti vyprávění patří průpravná cvičení, jejichž přehledný popis je zařazen v hlavní části knihy. Tuto metodickou příručku, která je určena především učitelkám mateřských škol, vyučujícím nižších ročníků základních škol a rodičům dětí ve věku od 3 do 8 let, je možno používat i pro překonávání specifických poruch ve vývoji psaní.

Portál, brož., 168 s., 197 Kč

http://obchod.portal.cz/produkt/grafomotorika-pro-deti-predskolniho-veku/


O. Zelinková

Poruchy učení

Ve zcela přepracovaném a rozšířeném vydání autorka doplnila nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula aktuální témata (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).

brož., 240 s., 265 Kč

 Hry pro zvládání agresivity a neklidu
Šimanovský Zdeněk
Napětí, uvolnění, koncentrace
Často se hovoří o rostoucí agresivitě dětí a její důsledcích: o napětí ve skupinách dětí a mládeže, o stresu jednotlivců, o nekontrolovaných výbuších emocí. Kniha nabízí hlubší pochopení podstaty problému a jeho zpracování pomocí her. Potlačované emoce často vyvolávají napětí, nepřátelství a násilí. Naopak ovládaná agresivita pomáhá vítězit ve sportovním nebo jiném klání v rámci pravidel. A právě k ovládnutí agresivity přispívají hry a činnosti, které posilují vhodné způsoby reakce na psychofyzické napětí, pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí.. Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol, v každé se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro starší děti.http://obchod.portal.cz/produkt/hry-pro-zvladani-agresivity-a-neklidu/Máte neklidné dítě?
Laniado Nessia
Je vaše dítě náladové, panovačné, umíněné a nezvladatelné?
Musí být stále středem pozornosti? Je neurvalé k ostatním dětem? Nelze ho přimět na chvíli ke klidu? Je popudlivé pro nic za nic? Nevydrží u žádné činnosti? Rodiče, u jejichž dětí se projevují tyto nebo podobné poruchy chování, si kladou důležitou otázku, zda se jedná o přechodné problémy chování jejich dětí, nebo jestli jde o nějakou psychickou poruchu, kterou je třeba léčit. Jak to rozeznat a co dělat? Autorka představuje názory odborníků a vysvětluje problematiku chování dětí. Nabízí také test ke zjištění typu poruchy chování dítěte a podrobně popisuje strategie jednání v určitých situacích. Pomocí příkladů a popsaných postupů jednání předkládá rodičům rady a podněty, jak jednat s neklidnými a nezvladatelnými dětmi a jak jim pomáhat. Vede čtenáře k poznání a zkušenosti, jak překonávat obtížné situace a nenechat se vyvést z míry.
http://obchod.portal.cz/produkt/mate-neklidne-dite/

Poslední komentáře
07.06.2016 20:08:43: Jsem přesvědčen, že Se mýlíte. Jsem si jistý. Napište mi PM, diskutovat. ;-) nebankovni pujcka bez r...
 
Stránky byly založeny18.7.2008