Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Pomůžeme studentům a nejen jim?

V této rubrice se budou objevovat různé dotazníky např. od studentů, kteří nás rodiče žádají o vyplnění. Dotazníky jim pomohou s jejich závěrečnými pracemi, nebo v úvodu praxe a pod.

Dobrý den,

jmenuji se Petra Honzíková, jsem studentkou fakulty pedagogické v Plzni. Tento rok končím bakalářské studium, takže v tento čas sepisuji bakalářskou práci na téma Problematika syndromu AHDH v předškolním věku a jeho možná terapie. Ráda bych vás touto cestou poprosila, jestli by jste mi nevyplnil/a kratší anonymní dotazník, týkající se všech možných terapií.

Pokud budu mít štěstí a budete tak moc hodný/á, vyplněný dotazník mi prosím zasílejte na

e-mailovou adresu : Petulka.Hoznikova@seznam.cz

Děkuji moc, s pozdravem

Petra

 

Dotazník.doc, (32kB)

Dobrý den jsem studentka VOŠ v Pardubicích, obor sociální péče. Ve své absolventské práci se zabývám dětmi s hyperkinetickou poruchou a ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku (který si můžete zde stáhnout, či překopírovat), jehož výsledky využiji ve výzkumné části mé práce. Dotazník je zcela anonymní. Vyplněný dotazník mi prosím pošlete na email: veroniqe.v@seznam.cz. Hodící se možnosti označte červeně nebo dopište. Předem děkuji za Vaši spolupráci.

 

 1. Jste otec nebo matka

matka              otec 

 

 1. Kolik máte dětí?

a)      Jedno

b)      Dvě

c)      Tří

d)      Více, uveďte kolik……………….

 

 1. U kolikátého dítěte se projevil syndrom ADHD nebo hyperkinetická porucha?

a)      U prvorozeného

b)      U druhorozeného

c)      U třetího dítěte

d)      U jiného, uveďte u kolikátého……….

 

 1. Vyskytuje se tato porucha i u ostatních sourozenců?

Ano                 Ne

 

 1. Jakého pohlaví je dítě s tímto syndromem?

Chlapec           Dívka

 

 1. Kdy jste si poprvé všimli, že je s Vaším dítětem něco v nepořádku?

a)      Několik týdnů po narození

b)      Po prvním roce dítěte

c)      Po druhém ruce dítěte

d)      Po třetím roce dítěte

e)      Po nástupu do mateřské školy

f)        Po nástupu do základní školy

g)      Jindy, uveďte kdy…………..

 

 1. Kde bylo Vaše dítě diagnostikováno

a)      V pedagogicko psychologické poradně

b)      Jiné zařízení, uveďte jaké……

 

 1. Jak bylo staré vaše dítě, když mu byla diagnostikována tato porucha?

a)      4 roky

b)      5 let

c)      6 let

d)      7 let

e)      8 let

f)        Jiný věk, uveďte jaký………….

 

 1. Jak zněla diagnóza Vašeho dítěte?

a)      ADHD

b)      Hyperkinetická porucha

c)      LMD

 

 1. Využili jste nebo využíváte nějakých speciálních zařízení, které se zabývají tímto syndromem? Pokud ano, kterých?

Ne             Ano          jaké:

Využily jsme:……………………………………….

 

 1. Která instituce či zařízení vVám poskytlo největší pomoc?

 Nejvíce mi pomohly v …………………………….

 

 1. Pobíráte v souvislosti s péčí o Vaše dítě nějaké sociální dávky? Pokud ano, jaké.

Ne             Ano                 jaké……..

 

13. Místo pro vaše poznámky: 
Stránky byly založeny18.7.2008