Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Pomůžeme studentům a nejen jim?

Pomoc při bakalářské práci

Dobrý den,

jmenuji se Petra Honzíková, jsem studentkou fakulty pedagogické v Plzni. Tento rok končím bakalářské studium, takže v tento čas sepisuji bakalářskou práci na téma Problematika syndromu AHDH v předškolním věku a jeho možná terapie. Ráda bych vás touto cestou poprosila, jestli by jste mi nevyplnil/a kratší anonymní dotazník, týkající se všech možných terapií.

Pokud budu mít štěstí a budete tak moc hodný/á, vyplněný dotazník mi prosím zasílejte na

e-mailovou adresu : Petulka.Hoznikova@seznam.cz

Děkuji moc, s pozdravem

Petra

 

 

Anonymní dotazník pro bakalářskou práci na téma :

Problematika syndromu ADHD v předškolním věku a jeho možná terapie

 

1.      V kolika letech u vašeho dítěte byl rozpoznán syndrom ADHD?

a)      Před nástupem do základní školy

b)      Po nástupu do základní školy

 

2.      Kdo diagnostikoval syndrom ADHD u vašeho dítěte?

a)      pedagogicko-psychologická poradna

b)      klinický psycholog

 

3.      Kdo vám dal impuls k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny/psychologa?

a)      učitelka MŠ

b)      učitelka ZŠ

c)      dětský lékař

d)      na vlastní popud   

e)      jiné

 

4.      O kterých terapiích jste se prozatím  doslechli?

(vybrané prosím zakroužkujte – možnost více odpovědí)

a)      terapie pevným objetím

b)      skupinová terapie s nácvikem emočních a sociálních dovedností

c)      kognitivně behaviorální terapie – terapie chování

d)      systémová rodinná terapie

e)      jiné formy psychoterapie – např. psychodrama …

f)        rehabilitace na neurofyziologickém základě – EEG – biofeedback

g)      vojtova metoda – spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry

h)      terapie symetrického tonického šíjového reflexu

i)        terapie hrou

j)        muzikoterapie, psychorelaxace

k)      hipoterapie, canisterapie

l)        psychomotorika, eurytmie

m)    farmakoterapie

n)      dietní vlivy

o)      jógová cvičení

p)      bojová umění a další

q)       žádné

 

5.      Které  terapii jste se svým potomkem absolvovali?

(vybrané prosím zakroužkujte – možnost více odpovědí)

a)      terapie pevným objetím

b)      skupinová terapie s nácvikem emočních a sociálních dovedností

c)      kognitivně behaviorální terapie – terapie chování

d)      systémová rodinná terapie

e)      jiné formy psychoterapie – např. psychodrama …

f)        rehabilitace na neurofyziologickém základě – EEG – biofeedback

g)      vojtova metoda – spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry

h)      terapie symetrického tonického šíjového reflexu

i)        terapie hrou

j)        muzikoterapie, psychorelaxace

k)      hipoterapie, canisterapie

l)        psychomotorika, eurytmie

m)    farmakoterapie

n)      dietní vlivy

o)      jógová cvičení

p)      bojová umění a další

q)       žádné

 

 

6.      Myslíte, že některá terapie pomohla Vašemu dítěti a jak? Mohl/a by jste ji doporučit?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008