Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

- speciálního pedagoga Mgr. Martiny Kárové

Otázky a odpovědi najdete zde


Na Vaše otázky zde odpovídá Mgr. Martina Kárová, která
vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika. Během studia se věnovala práci s dětmi a dospělými s tělesným a mentálním postižením. Zkušenosti v práci s dětmi s ADHD, LMD a SPU získala jako oddílová vedoucí na letních dětských táborech. Přes dva roky pracovala s lidmi s duševním onemocněním. Nyní pracuje jako vychovatelka v Diagnostickém ústavu pro mládež a také jako metodik ve Sdružení pro komplexní při dětské mozkové obrně. V občanském sdružení JEŠTĚRKA působí jako speciální pedagog a vede poradenství pro rodiče.

 

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze – obor speciální pedagogika

 • Kurzy:

 • Výcvik pro koordinátory dobrovolníků v NNO, NDC – Hestia

 • Standardy sociální péče – Fokus Praha

 • Komunitní péče – Fokus Praha

 • Práce s klienty v obtížných situacích - Fokus Praha

 • Psychosociální rehabilitace – Fokus Praha

Praxe:

   

   
  Stránky byly založeny18.7.2008