Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Vhodná i nevhodá strava,potravinové doplňky

ADITIVA V POTRAVINÁCH VEDOU K ROZVOJI ADHD

Terminologie: syndrom ADHD – děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, dříve syndrom LMD (lehké mozkové dysfunkce)


  Mnoho potravin určených pro děti obsahuje barviva a přídatná aditiva, která vyvolávají rozvoj hyperaktivity u dětí (ADHD). Tyto látky vykazují nepříznivý účinek nejen na již postižené děti, ale i na zdravé jedince. O spojení mezi potravinářskými aditivy a hyperaktivitou se ve vědeckých kruzích debatuje již dlouhou dobu. To nové a důležité, co přinesla práce britských vědců, je poznatek, že aditiva působí nejen na děti s ADHD, ale na celou dětskou populaci minimálně do devíti let věku, uvedl profesor psychologie Jim Stevenson. Kontrolovaná studie zahrnovala 153 dětí ve věku 3 let a 144 dětí ve věku 8–9 let. V rámci studie rodiče a učitelé hodnotili změny chování u dětí, které pily nápoje s obsahem barviv a aditiv E 110, E 122, E 102, E 124, E 104,E 129. Podle vědců se nepříznivé účinky u dětí s ADHD projevily zhoršením příznaků jejich choroby a děti zdravé se přiblížily zhruba o deset procent k diagnóze syndromu ADHD. Britská agentura, která vykonává dohled nad potravinami, podobně jako naše Státní zemědělská a potravinářská inspekce, již revidují svá doporučení pro rodiče hyperaktivních dětí s tím, že předmětná aditiva a barviva by měla být z jejich stravy vyloučena.

Medical Tribune 11/2007

Zroj : Internet


 

Poslední komentáře
19.03.2016 02:09:35: Обалдеть! smiley${1} Guitar pro 6 free
 
Stránky byly založeny18.7.2008