Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Zajímavé články (LMD, ADD, ADHD)

ADHD-co to vlastně je?

Někdy se můžete setkat pouze s označením ADD - attention deficit disorder - porucha pozornosti

ADHD - attention deficit hyperactivity disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou

Dříve jste mohli slýchat spíše LMD - lehká mozková dysfunkce.

Tyto vývojové poruchy chování jsou spolu s vývojovými poruchami učení, mentálním, tělesným, smyslovým postižením, autismem a vadami řeči řazeny do kategorie zdravotního postižení.

V případě ADHD je možné, že se objeví i jiná specifická porucha učení.

Sledují se 3 základní znaky:

  1. vývojově nepřiměřený stupeň pozornosti
  2. impulsivita
  3. hyperaktivita

Pro diagnostiku ADHD je důležité:

  • zda se příznaky vyskytovaly již před vstupem do školy
  • příznaky vyskytující se soustavně po dobu delší než 6 měsíců
  • příznaky se vyskytovaly výrazně častěji než u dětí téhož věku

Takové děti mají problémy se:

sebekontrolou

soustředěním se na určený úkol delší dobu (např. ne déle než 5 minut)

zdá se jakoby nevnímaly, když jim něco říkáte - jsou duchem nepřítomné

nedokáží kontrolovat míru nebezpečí - bez přemýšlení mohou vstoupit do silnice, skočit z velké výšky

dělá jim problém samostatná práce

nechají se lehce rozptýlit okolními vlivy

naopak - pokud jsou zabraní do činnosti, kterou musí následně ukončit, jsou impulsivní a afektované

často skáčí ostatním do řeči a snaží se být středem pozornosti

problémy s činnostmi vyžadující klid a ticho

mají silné emoční projevy i na drobné podněty

často jsou sociálně nevyzrálé, mají komunikační problémy

Pokud si myslíte, že vaše dítě má právě podobné problémy, jistotu a pomoc hledejte nejlepé ve SPC (Speciální pedagogické centrum).

Zdroj : http://kathyalp.blog.cz/

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008