Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Zajímavé články (LMD, ADD, ADHD)

Arteterapie a duševní onemocnění

25. 10. 2001. V tomto článku se budu věnovat konkrétnějšímu užití arteterapie při práci s lidmi s duševními poruchami, přičemž se zde zaměřím na práci s dětmi a dospívající mládeží. Vycházím při tom z vlastních klinických zkušeností z dětské psychiatrie.
Arteterapie může probíhat formou pravidelné skupinové a individuální práce s klienty v arteterapeutické dílně. Klienti zde kreslí, malují a sochají. U starších klientů probíhá následná reflexe zážitků z tvorby a interpretace vzniklého artefaktu. Terapeut se spolu s dětmi snaží o skupinová a individuální řešení jejich problémů s rodinnými vztahy, hledáním identity, utvářením vlastního žebříčku hodnot apod. Ty mohou být rizikovými faktory při vzniku závislostí, duševních poruch a onemocnění.

Pomocí arteterapie získávají děti inspiraci pro smysluplné využití volného času, pomáhá dítěti objevovat vlastní schopnosti a rozšiřuje tak repertoár jeho dovedností. Velmi důležité je pro klienty zvýšení sebevědomí a pocit uspokojení z vytvořeného díla, které roste se stále větší zručností a motivací. Je to prostor, v němž se mohou vyrovnat a často i předčít zdravé vrstevníky. Je tedy zároveň preventivní i rehabilitační činností a zvyšuje adaptační schopnosti.

Fyzická námaha při zpracování hlíny má pozitivní vliv při léčbě depresivních pacientů. Energie, která se těmto lidem jinde v životě nedostává, může být touto cestou přirozeně uvolňována. U pacientů s mentální anorexií a bulimií pomáhá výtvarná činnost, zvláště pak malba postav, získávat realističtější pohled na schéma lidského těla. Úzkostným pacientům pomáhá v překonávání tenzí pravidelná malba vodovými barvami. Technika akvarelu neumožňuje tvůrci úplnou kontrolu nad vznikajícím dílem, do přesného plánu proniká náhodný prvek rozpíjejících se barev, dítě je nuceno v danou chvíli zapojit svou kreativitu a řešit výtvarný problém. Tento proces je pro klienta metaforou, nácvikem řešení situací v běžném životě.

Velký význam má tvorba z keramické hlíny i pro hyperkinetické pacienty - má pro ně větší motivační sílu, snáze u ní vydrží než např. u plošných výtvarných aktivit. Při modelování se jejich hyperaktivita kultivuje - upravuje se psychomotorika. Fyzická náročnost je důležitá pro ventilaci přemíry energie, úzkosti, agresivity. U psychotických pacientů je důležité vnímání reality hmatem, tím se ujišťuje o skutečnosti reálného světa a o svém místě v něm. U dětí s autismem podobně jako u psychotiků pomáhá práce v dílně nalézt místo v reálném světě, významně pomáhá navázat kontakt s terapeutem.

V těchto několika odstavcích jsem nastínil praktické použití arteterapie při práci lidmi, potýkajícími se s duševními poruchami či onemocněním. Příště napíšu něco více o sebepoznání a osobním růstu za pomocí léčby uměním - arteterapie.
Autor: Jana Kulhánek

Zdroj: Internet
Poslední komentáře
07.06.2016 21:34:41: první je ta лутшая :-! půjčky se zástavou nemovitosti poptávka
07.06.2016 20:14:35: Mýlíte. Jsem si jistý. Napište mi PM, diskutovat. ;-) půjčky bez banky
 
Stránky byly založeny18.7.2008