Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Zajímavé články (LMD, ADD, ADHD)

Hyperaktivní dítě: Noční můra rodičů!

Těžko zvladatelných dětí je stále víc. Často nejde o nevychovanost, ale o drobnou odlišnost mozku. Neposedí, stále se s někým pošťuchuje, špatně se soustředí, mívá velké problémy s kázní a s chápáním příčin a následků - zjednodušeně řečeno, nejdříve něco vyvede, a teprve pak o tom začne přemýšlet.


Méně zralý mozek potřebuje silnější podněty. Čím víc je rušno, tím líp.

Méně zralý mozek potřebuje silnější podněty. Čím víc je rušno, tím líp.

Zní vám to povědomě? Možná máte právě takové dítě doma. Nejlépe se to pozná při nástupu do školy, a pokud něco takového zjistíte, obraťte se na odborníka - běžná rodičovská přísnost a tresty nejsou nic platné, dítko si prostě nemůže pomoci. Jde o nedozrálost mozku, který zpracovává podněty jinak, než jsme zvyklí.

Dětský psycholog vám poradí, jak s takovým dítětem jednat, případně ho zapojí do terapeutické skupiny, kde se formou hry naučí lépe zvládat své problémy. A je to potřeba. Přestože jsou hyperaktivní děti v průměru vysoce inteligentní, mívají kvůli nesoustředěnosti a neposednosti ve škole problémy. I když se většina z nich časem dostane do normálu, zbytečně dostávají nálepku nezvladatelných potížistů. Problematických dětí lavinovitě přibývá.

Ještě před dvaceti lety bylo jedno dvě na celé škole, dnes není výjimka ani několik hyperaktivních dětí v jedné třídě a tvoří 9-12 % všech dětí. Proč tomu tak je, se zatím nedaří jednoznačně vysvětlit. Nejspíše jde o civilizační problém, ale objevují se i názory, že jsme svědky malé vývojové mutace. Takové děti sice špatně zvládají ‚řádové‘ prostředí, ale nevadí jim zmatek a chaos tak typický pro současnou dobu. Rozumějí si s počítači, mobily a dalšími elektronickými hračkami a nerozhodí je prudké změny prostředí.

Jedná se zkrátka o generaci, která brzy obstojí lépe než my, kteří žehráme, že nestíháme prudký vývoj. Tomu odpovídá i přístup hyperaktivních dětí k učení. Narozdíl od ‚normálních‘ jim totiž zmatek a hluk ve třídě pomáhá soustředit se. Čím je při hodinách větší šum a neklid, tím lepších studijních výsledků dosahují. Hrobové ticho je naopak vyvádí z rovnováhy. Možná se v budoucnu dočkáme speciálních ‚rušných‘ tříd, je ale otázkou, kdo v nich vydrží učit.

(vid, Jackie)
Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008