Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Zajímavé články (LMD, ADD, ADHD)

Když prvňáčkům nejde učení

Dyslexie a spol. se většinou zjistí právě až při nástupu do školy. A hned je zaděláno na problém. Méně zkušené učitelky nemusejí rozpoznat, že se jedná o některou z vrozených poruch (mohou za ně geny) a dítě si zaškatulkují jako lenocha nebo žáka s nižší inteligencí. 

A taková nálepka se s ním pak může táhnout až do dospělosti a nadělat pořádnou paseku na jeho sebevědomí. Přitom se většinou jedná o chytré děti, které jen mají nedozrálý nebo mírně ‚zkratovaný‘ mozek.


 

Netrapte dítě zbytečně! Poruchu vůlí nezlomíte...

Netrapte dítě zbytečně! Poruchu vůlí nezlomíte...


Jaké jsou základní poruchy učení a nač máme dát pozor?

>> dyslexie - porucha čtení (nejčastější)
>> dysgrafie - porucha písemného projevu
>> dyskalkulie - omezení schopnosti počítat
>> dysortografie - porucha pravopisu, kupř. správného vnímání a užívání krátkých a dlouhých samohlásek

Za poslední roky sice odborníci v diagnostice těchto potíží urazili kus cesty a poruchy by správně měly být zjištěny již ve školce, mnoho dětí přesto stále proklouzává záchytnou sítí. Poruchu učení zjistí např. vyšetření pomocí EEG či odborník v pedagogicko-psychologické poradně. Jak mohou sami rodiče odhalit, že něco není v pořádku?

Jedním z příznaků je obtížná pravolevá orientace - rozlišování zrcadlových a stejnosměrných tvarů. Další indicií jsou problémy s rozpoznáváním hlásky na začátku, na konci či uprostřed slova. Pokud je některá z poruch skutečně u vašeho dítka nalezena, neklesejte na mysli. Odborníci vám doporučí, co dál, jestli pokračovat v běžné třídě, přejít do specializované třídy či pod patronát speciálně vyškoleného pedagoga.

V každém případě dítko povzbuzujte a nic mu nevyčítejte, přece za to nemůže. Práce doma by měla být založena na opakování. Každý večer s dítětem proberte školní látku toho dne. Důležité je zavést režim běžných dovedností - např. přípravu tašky na další den. Může to být náročné, ale taková práce má smysl. Díky péči se celá jedna třetina dětí s poruchami učení vyléčí bez následků, druhá se naučí na poruchu vyzrávat tak, aby si jí nikdo nevšiml. A to není málo.

Testík

Pozná vaše dítě, jestli ve slově ‚tatínek‘ slyší hlásku ‚s‘? A kterou hláskou slovo končí? Pokud ano, nejspíš dyslexii nemá. Jistotu vám ale přinese jen odborné vyšetření.

(vid, Jackie)
Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008