Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Zajímavé články (LMD, ADD, ADHD)

Zkroťte jeho neposedné myšlenky

Máte-li pocit, že chování potomka výrazně vybočuje z řady a nedokáže se přizpůsobit školním nárokům, oslovte dětského psychologa.

Zase přinesl ze školy poznámku, že nedává pozor? Možná je v tom nevinně, protože sledovat výklad učitelky je nad jeho síly...

 

Máte-li pocit, že chování potomka výrazně vybočuje z řady a nedokáže se přizpůsobit školním nárokům, oslovte dětského psychologa.

Člověka by mnohdy nenapadlo, že to ten žáček nedělá schválně. Ve vyučování buď zevluje - je zasněný a myšlenkami někde úplně jinde, nebo vyrušuje svou neposedností. Zkrátka sedět v lavici bez pohybu a několik školních hodin sledovat výklad paní učitelky nedokáže, a tak dělá něco jiného. Rodiče jsou zoufalí, protože nepozornost svého dítěte nedokážou změnit a domlouvání ani tresty nepomáhají.

To chce klid!

‚Násilím‘ nic nevyřešíte a situaci jen zhoršíte. Děti s tzv. specifickou vývojovou poruchou - tedy poruchou pozornosti či postižené hyperaktivitou (AD(H)D - Attention Deficit and Hyperactive Disorder) - si opravdu nedokáží pomoci a vaše výtky mohou pošramotit jejich sebeúctu, sebevědomí i vztah k učení, a tím výrazně ovlivnit jejich budoucnost. Máte-li pocit, že chování potomka výrazně vybočuje z řady a nedokáže se přizpůsobit školním nárokům, oslovte dětského psychologa. Pomoc najdete i u Občanského sdružení Hyperaktivita (www.hyperaktivita.cz), jež sdružuje odborníky na tuto problematiku.

Co se děje?

AD(H)D jsou charakteristické právě nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulzivity a celkovou nerovnoměrností duševního vývoje. Děti bývají neposedné, hlučné, zlostné, neschopné udržet delší dobu pozornost a dokončit rozdělanou práci, neustále zapomínají atd.
Podle posledních výzkumů se tato porucha projevuje u 3-6 % dětské populace, častěji u chlapců. Poměr mezi chlapci a dívkami se uvádí v rozmezí 4:1 až 6:1.

Vypadají normálně...

„Bertík není typicky hyperaktivní dítě, jak si ho většina lidí představuje - neposkakuje, nevyrušuje. Ve své podstatě se chová normálně, jen se nedokáže dlouho soustředit na činnost, která zasahuje třeba jen jeden smysl,“ vypráví Zuzana Skořepová z Prahy. „Když poslouchá pohádku na CD, za chvíli ji vypne s tím, že ji ‚neslyšel‘. Dlouho jsme tomu nerozuměli, ale pak nám došlo, že se během deseti minut ‚ztratil‘, přestal vnímat a pak, když se zase ‚našel‘, už nevěděl, o čem pohádka je.“ Teto příklad dokládá, že porucha pozornosti může mít i mírnější projevy a že je třeba posuzovat každý případ zvlášť.

Pro děti trpící AD(H)D je klíčové, aby byla porucha rozpoznána co nejdříve. Vhodně zvolený způsob vedení či terapie pak dětem pomůže dosáhnout maxima jejich možností. Jako u mnohých jiných potíží i u AD(H)D ‚vědět‘ znamená mít šanci pomoci.

Zdroj: internet
(Připravila: Kateřina Havlenová, Family Star)
Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008